Snehagiri Missionary Sisters (SMS)

St. Joseph's Province, Malabar

Snehagiri Sisters

      St. Joseph`s Provincial House

Vilayamcode P.O, 670501

Alakyampalam, Mundoor (Via)

Pariyaram, Kannur (Dt)

04972/800861,800851 

E-mail: snehagiristjosephph@gmail.com

          (Eparchy of Thalassery)

 

                      Addresses of the Convents  under the Province

 

 


Snehagiri  Sisters
Karunya Bhavan
Thadikadavu P.O.  670 581
Karunapuram, Kannur (Dt)
04602/270203
(Eparchy of Thalassery)
 
Jyothi Bhavan
Chunda P.O.   670 511
Pulingome,  Cherupuzha (Via)
Kannur (Dt)
04985/213074, (Eparchy of Thalassery)
 
Alphonsa Bhavan
Padappengad P.O.  670581
Balesugiri
Kannur (Dt)
04602/270374, (Eparchy of Thalassery)
 
Snehagiri Convent
Choorappadavu
Chunda P.O.  670 511
Cherupuzha (Via), Kannur 70.
04985/213203, (Eparchy of Thalassery)
 
Sneha Bhavan
Thirumeny P.O.  670 511
Chattivayal, Kannur (Dt)
04985/232657, (Eparchy of Thalassery)
 
Santhi Bhavan
Pulingome P.O
Ummerpoil, 
Kannur (Dt)
04985/2366555, (Eparchy of Thalassery)
 
Snehagiri Convent
Muthukurissy P.O  678 593
Thachampara (Via)
Palakkad (Dt)
04924/207309, (Eparchy of Palakkadu)
 
Snehagiri Convent
Thattamangalam P.O. 678102
Chenthamara Nagar
Palakkadu (Dt)
04923/227847, (Eparchy of Palakkadu)
 
Snehagiri Convent
Christalaya, Hadanur
Thendakara P.O.  
K.R. Pet-571246
Mandya (Dt) Karnataka (State)
08230/211211, (Eparchy of Mandya)
 
Snehagiri Convent
Santhi Nilaya
Anchechittnahalli
Nagamangala – 571 432
Mandya (Dt) Karnataka (State)
08234/208331 (Eparchy of Mandya)
 
Snehagiri Convent
Deepthi Nivas 
Kollanahalli 671 402
Mandya (Dt) Karnataka (State)
09448511501 (Eparchy of Mandya)
 
Snehagiri Convent
Sanjeevana
Shikkaripura, Thuppadamada
Nagamangala – 571 432
Mandya (Dt) Karnataka (State)
08234/208331(Eparchy of Mandya)
 
Anugraha Convent
Dubli Village
Mahidpur P.O., 456 443
Ujjain (Dt), M.P.
07365/233674 (Eparchy of Ujjain)
 
St. Mary’s Convent
Gogapur P.O.,Mahidpur  Road
Ujjain (Dt), M.P.
07365/243544 (Eparchy of Ujjain)
 
Snehagiri Convent
Ghonsla P.O., 456 551
Ujjain (Dt), M.P.
07365/262380 (Eparchy of Ujjain)
 
Snehagiri Convent
Gayathri Colony
Khilichipur 465 679
Rajgarh (Dt), M.P
07370/277006 (Eparchy of Ujjain)
 
Snehagiri Convent
Kanad P.O.  465 230
Shajapur (Dt),  M.P.
07362/251041 (Eparchy of Ujjain)
 
Pushpa Convent
Agar, Malwa P.O., 456 441
Shajapur (Dt), M.P.
07362/260026 (Eparchy of Ujjain)
 
Vijaya Convent
Zirapur P.O.  465 691
Rajgarh  (Dt), M.P. 
07370/275303 (Eparchy of Ujjain)
 
Snehagiri Convent
Nirmal Jyothi Convent
Settiya Vihar
Near Subhash School
Mandsaur P.O. 458 001
Mandsaur              
(Eparchy of Jampuva)